ОТПУШВАНЕ Количество Мярка Цени
Машинно отпушване до 25 метра линейни метра
Машинно отпушване от 25 до 50 метра линейни метра
Машинно отпушване над 50 метра линейни метра
Машинно отпушване до 7 метра броя
Машинно отпушване на сервизи, месокомбинати, заводи, хранителни заведения линейни метра
Профилактика на канализация линейни метра
Ръчно отпушване тоалетна броя
Монтаж и демонтаж на тоалетна чиния броя
Ръчно отпушване канали ф 50мм на баня, кухня, мивка, вана, душ-кабина броя
Отпушване на мивка или сифон, ръчно броя
Рязане на прораснали корени в канал и почистване - до 5 метра броя
Отпушване и прочистване на мазнина в канали ф50 до 7 метра броя
Отпушване и прочистване на мазнина в канали над ф50 до 7 метра броя
Отпушване и прочистване на мазнина в канали над 7м – върху стандартната цена по 10 лв./м линейни метра
Видео диагностика на канализация до 50 метра с камера REMS Orkus 3000 броя
Запис на видео диагностика на цифров носител броя