ОТПУШВАНЕ Количество Мярка Цени
Машинно отпушване до 25 метра линейни метра
Машинно отпушване от 25 до 50 метра линейни метра
Машинно отпушване над 50 метра линейни метра
Профилактика на канализация линейни метра
Машинно отпушване на фабрики, заводи, печатници, институти линейни метра
Машинно отпушване на сервизи, офиси, заведения за обществено хранене линейни метра
Рязане на прораснали корени в канал и почистване - до 5 метра броя
Отпушване тоалетна, ръчно броя
Монтаж и демонтаж на тоалетна чиния броя
Отпушване каналите на баня, кухня, мивка, вана, душ-кабина, машинно броя
Отпушване на мивка или сифон, ръчно броя
Отпушване на канали до 7 метра броя
Отпушване тоалетна + демонтаж и монтаж при необходимост броя
Отпушване баня, кухня, сифон, мивка, вана, душ-кабина броя
Отпушване на канали до 7 метра броя
Отпушване и прочистване на мазнина в канали ф50 до 7 метра броя
Отпушване и прочистване на мазнина в канали над ф50 до 7 метра броя
Отпушване и прочистване на мазнина в канали над 7м – върху стандартната цена по 10 лв./м линейни метра
Видео диагностика на канализация до 100 метра с камера REMS Orkus 3000 броя
Видео диагностика до 2 метра на трудно достъпни места с камера REMS CamSkope броя
Запис на видео диагностика на цифров носител до 30 метра броя
Запис на видео диагностика на цифров носител до 60 метра броя
Запис на видео диагностика на цифров носител до 90 метра броя